DOBROVOĽNÍCTVO AKTUALITY

\"Dobro došlo\" - Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva 2017, aktivitu zameranú na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií, pripravilo v Košickom kraji Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Tento rok sa niesol v hesle: „Dobro došlo“. Uskutočnil sa v termíne od 16. 9. - 22. 9. 2017 a v Košickom kraji sa do neho zapojilo 27 organizácií z viac ako 80 jednorazových dobrovoľníckych príležitostí a workshopov, ktorých cieľom bolo osloviť čo najviac ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníctva dlhodobého. Naše zariadenie sa do Týždňa dobrovoľníctva 2017 zapojilo podujatím s názvom \"Opekačka\". Uskutočnilo sa 20. septembra v priestoroch mestského parku v Strážskom. Akcie sa  zúčastnili členovia Klubu dôchodcov mesta Strážske, zástupcovia  Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia. Pozvaní hostia získali informácie o dobrovoľníctve a možnostiach spolupráce medzi členmi klubu a naším zariadením.  Členovia klubu dôchodcov a obyvatelia nášho zariadenia sa mali možnosť bližšie spoznať a porozprávať.  Stretnutie sa nieslo v  priateľskej atmosfére, ku ktorej prijímatelia sociálnej služby prispeli krátkym kultúrnym programom. Rozhovory o možnostiach spolupráce pokračovali pri chutnej opekačke. Na záver sa všetci prítomní zjednotili v názore, že vzájomnú spoluprácu budú naďalej prehlbovať. Deň dobrovoľníctva

Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve – slogan, ktorý všetkých Slovákov sprevádzal počas Týždňa dobrovoľníctva v dňoch od 16. do 22. 9. 2016. Do uvedenej aktivity sa zapojilo aj naše zariadenie. V piatok 22. septembra sme sa spoločne so Strednou odbornou školou Strážske vydali na cestu k vzájomnej pomoci, tolerancii, pochopeniu a zblíženiu dvoch na prvý pohľad odlišných svetov. V priestoroch telocvične školy im klienti zariadenia predviedli svoju kreativitu, šikovnosť a umelecké nadanie. Naopak žiaci SOŠ pripravili pre našich klientov viacero športových aktivít, vzájomne sa zoznámili, porozprávali, ukázali svoje srdce. Dokázali vyvrátiť mýtus, že dnešná mládež je zahľadená len sama do seba a ľudia s mentálnym postihnutím sú pre nich len prostriedkom na „dobrú“ zábavu. Podujatie svojou prítomnosťou a krátkou prednáškou o dobrovoľníctve obohatila aj Mgr. Dominika Hradiská, koordinátorka projektov. Na záver nám ostáva už len poďakovať všetkým zúčastneným. Osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi a pedagógom školy, ktorí nás počas celého podujatia aktívne podporovali. Viac o vydarenom piatku vám porozpráva priložená fotogaléria...