KONTAKTY

LIDWINA - Domov sociálnych služieb
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

  

 

Riaditeľ:
PhDr. Lýdia Bušaničová - 056/64 91 421
E-mail: riaditel©dss-strazske.sk
Fax: 056/68 83 871

Vedúca referátu ekonomiky a prevádzky:
Jana Hrabeková - 056/68 83 872
E-mail: ekonom©dss-strazske.sk

Vedúca referátu starostlivosti o prijímateľov:
Mgr. Jana Konečná - 056/68 94 681
E-mail: socialne©dss-strazske.sk

Sociálni pracovníci:
056/68 94 681
E-mail: socialne©dss-strazske.sk

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť:
056/68 94 111
E-mail: hlavna.sestra©dss-strazske.sk

Vedúca stravovacieho úseku:
Iveta Mrázová - 056/68 83 871
E-mail: stravovanie©dss-strazske.sk