Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

AKTUALITY 2012


Mikuláš 2012

Dňa 5. 12. 2012 mal aj do nášho zariadenia zavítať Mikuláš. Veď deti ho spomínali už dva mesiace. Príprava vianočnej výzdoby ich len utvrdzovala v tom, že kúzlo jeho príchodu sa čoskoro naplní. Chodbami sa začal šíriť čarovný zvuk zvončeka. Vtedy deti pochopili, že na ne nezabudol a naozaj prišiel. A keďže celý rok poslúchali a úprimne sa na neho tešili, prišli rovno dvaja. Nezabudli so sebou priviesť aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Klienti ich privítali svojim nezabudnuteľným programom. Za odmenu boli obdarovaní sladkými balíčkami a hračkami. Na záver si sľúbili, že o rok sa opäť stretnú. Samozrejme, ak budú poslúchať...
Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy

Jedným zo spôsobov ako komunikovať s okolím, vyjadriť svoje emócie a potreby, odhaliť svoju osobnosť a naplniť svoje očakávania je tanec. Klienti ho milujú, dokážu mu venovať svoje voľné chvíle a zároveň vedia, že pohyb v tanci ich robí naozaj šťastnými. A k tomu netreba vedieť ani čítať, písať či počítať. V disco tancoch a tancoch ľudových sú niektorí z nich aj napriek svojmu handicapu už malými majstrami, cítia hudbu, z melódií dokážu prirodzene vykúzliť pohyb. V LIDWINA – DSS Strážske sme sa preto rozhodli stavať na prirodzenom talente najšikovnejších z nich a ponúknuť im v tejto oblasti „vyšší level“. Pod vedením odborného tanečného lektora Ing. Františka Bertu sa od októbra 2012 zúčastňujú štyri dievčatá a štyria chlapci kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy. Po niekoľkých lekciách salsy, waltzu, tanga, polky a mnohých ďalších môžeme konštatovať, že svojou šikovnosťou prekvapili nie len nás, ale aj seba samých. Pri tejto príležitosti nesmieme zabud núť na ľudský a ústretový prístup pána Bertu. Deti ho majú radi a vždy na konci tanečnej hodiny sa nevedia dočkať tej nadchádzajúcej. Už dnes sme si istí, že záverečný venček s celou jeho noblesou bude pre všetkých účastníkov kurzu skvelým vyvrcholením snahy ukázať celému svetu to, že aj človek s mentálnym postihnutím dokáže neuveriteľné veci. Treba mu len trošku pomôcť...
Margarétafest 2012 Občianske združenie Barlička v spolupráci s mestom Prešov usporiadali dňa 27.9.2012 už IV. ročník Festivalu mladých umelcov zo zdravotným znevýhodnených umelcov s názvom Margaréta fest 2012. Na tomto podujatí sa stretli mnohí „umelci“ aby súťažili v nasledujúcich kategóriách – tanec, spev, hovorené slovo, divadlo a iné. Aj klienti nášho zariadenia sa v doprovode našich vychovávateliek zúčastnili na tomto podujatí, kde v kategórii Divadlo zahrali všetkým účastníkom krásnu rozprávku od známeho slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského „O hlúpej žene“.Veľký potlesk divákov, sladká odmena a v neposlednom rade krásny diplom za 3. miesto v spomínanej kategórii boli krásnou odmenou.
MOSTY BEZ BARIÉR 2012

Vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov ako aj prezentácia prác zariadení sociálnych služieb z Košického kraja boli hlavným cieľom IV. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR 2012, ktorý sa konal dňa 19. 9. 2012 v Pribeníku. Organizátorom celého tohto podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku. Pre návštevníkov tohoročného festivalu bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom nechýbali ukážky rôznych remesiel, prezentácií prác a výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb KSK. Aj naše zariadenie prezentovalo pod vedením ergoterapeutiek výrobky z našich dielní, ktoré svedčili o šikovnosti a zručnosti rúk našich klientov.
Divadlo na Hojdačke – Žabí princ

Žilinskí herci z Divadla na Hojdačke zavítali do nášho zariadenia dňa 20. 8. 2012, aby našim klientom predstavili bábkovú hru Žabí princ. Rozprávkový príbeh o láske medzi krásnou princeznou a princom premeneným zlou čarodejnicou na žabiaka, melodické piesne, bábky ale najmä herecké výkony bábkohercov vtiahli do deja všetkých divákov. Najväčším zážitkom a zároveň novou skúsenosťou pre našich klientov bolo improvizované zapájanie divákov do deja rozprávky. Rozžiarené oči, usmiate tváre našich detí a veľký potlesk divákov, boli poďakovaním hercom za ich herecké výkony. Ukončením tohto dopoludnia bolo fotografovanie sa s účinkujúcimi hercami a bábkami.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám na svete. V našom zariadení sme Deň matiek oslávili 14. 5. 2012. Naši klienti spolu s p. ergoterapeutkami a našimi p. učiteľkami pripravili popoludnie venované „mamám – tetám pracujúcim v našom zariadení“. Na začiatku programu sa klienti predstavili ľudovým tancom „Vykrúcačka“. Po ňom nasledovala aj pieseň „Ani ja ne stadzi hojaja“, ktorú zaspievala Mária Horváthová. Recitácie básni našich školákov ukončili toto podujatie. Nechýbali ani malé darčeky z ergoterapeutických dielní pre tety - mamy, ktoré boli zároveň aj poďakovaním za ich lásku a každodennú staroslivosť.
Oslavy 1. mája v našom meste

Máje sú symbolické stromy, ktoré v minulosti stavali ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde bola vydaja súca dievka, inokedy sa staval len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Mnohé mestá a obce dodnes udržiavajú tento zvyk. Jedným z nich je aj mesto Strážske, ktoré dňa 30. 4. 2012 zorganizovalo slávnostné „Stavanie Mája“ na Námestí A. Dubčeka. Aj klienti nášho zariadenia sa zúčastnili na spomínanom podujatí, kde sa prezentovali programom na ľudovú nôtu, „Fľaškovým tancom“ a ľudovou piesňou „Na peršoho mája“ v podaní Dagmary Murgáčovej. Ďalšími účinkujucími boli deti z Materskej školy a detský súbor Strážčanik z CVČ Dúha.
Strážčanský Slávik

15. ročník súťaže v ľudovom speve s názvom Strážsky Slávik zorganizovalo mesto Strážske. Dňa 29. 4. 2012 sa stretli nielen súťažiaci z miestnych inštitúcií, ale aj pozvaní hostia a v neposlednom rade diváci, milovníci ľudového spevu. Moderátorkou celého podujatia bola p. Karkušiaková, predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorá je aj pracovníčkou referátu kultúry Mestského úradu v Strážskom. Súťažiaci sa prezentovali spevom v štyroch kategóriách. Mária Horváthová, klientka nášho zariadenia bola jednou zo súťažiacich štvrtej kategórie. S piesňou „Ani ja ne stadzi hojaja...“ si vyspievala 1. miesto vo svojej kategórii.
Vystúpenie speváka Karola Rosenberga

V rámci svojho turné po zariadeniach sociálnych služieb zavítal dňa 4. 6. 2012 aj do LIDWINA – DSS Strážske sólový spevák Karol Rosenberg. V takmer dvojhodinovom programe ponúkol klientom nezabudnuteľné hity legendárnych interpretov ako sú Michal Tučný, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Jiří Schelinger a mnoho iných. V minulosti bol Karol Rosenberg členom viacerých speváckych zborov. Klienti, ktorí sa na programe zúčastnili, boli z jeho vystúpenia nadšení.. Dopoludnie im spríjemnil presne tým, čo nadovšetko milujú – spevom a tancom. Veríme, že sa v dohľadnej dobe do zariadenia opäť vráti.

 

Cirkusové varieté SAMBA

Streda 14. 3. 2012 sa začala v našom zariadení ako každá iná, ale my deti sme sa na ňu veľmi tešili. V ten deň sme po prvýkrát v našom zariadení privítali naozajstný Cirkus. Cirkusové varieté SAMBA tvorila trojica kúzelníkov – otec, syn a dcéra, ktorá premenila našu jedáleň na malú cirkusovú arénu. Kúzla, triky, ilúzie a žonglérske kúsky, to všetko tvorilo 50 minútový zábavný program, ktorý sme sledovali so zatajeným dychom. Pomocníkom kúzelníka bol jeho syn Dávid, ale pri niektorých kúzlach si kúzelník vybral za asistentov deti a dospelých z obecenstva. S úžasom sme sledovali ako sa šatka v klobúku premenila na holubicu, alebo ako sa šatkou odčarovaný prsteň našiel v skladacích krabičkách. Točiace sa taniere na tyčiach, žonglovanie s kruhmi, tenisovými raketami a kužeľmi na pohyblivej doske nám všetkým v hľadisku „napumpovali“ adrenalín v krvi. Nechýbali ani zvieratá - holubice, králiky, psík Čivava, morské prasatá ako súčasť niektorých kúzelníkových čísiel. Pre nás najzábavnejším vystúpením bolo číslo, kde sa dvaja chlapci z divákov hostili piškótami a šľahačkou, ktoré zapíjali „šampanským“. Prvé poháre boli naplnené z fľaše kúzelníka. Trik bol v tom, že tie isté prázdne poháre boli ďalej „nalievané z uší účinkujúcich“. Jedáleň sa ozývala hlasitým výskotom a smiechom nielen detí ale aj dospelých. Celý čas sme hútali ako je to možné. Ukončením celého podujatia bolo spoločné fotografovanie, aby sme si aj v budúcnosti pripomenuli zážitky z tohto dňa. Radosť, usmiate tváre detí a dlhotrvajúci potlesk nás všetkých bol poďakovaním účinkujúcim kúzelníkom za ich krásne predstavenie.
Fašiangová veselica

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do polnoci pred Popolcovou stredou, po ktorej nasleduje 40 dňový pôst. V mnohých Slovenských mestách a dedinách dodnes pretrvávajú rôzne fašiangové tradície a zvyky. Ľudia sa zabávajú na plesoch, organizujú si zábavy. Fašiangy sme oslávili aj v našom zariadení dňa 14. 2. 2012 veselicou, ktorej súčasťou bol tradičný karneval. Do príprav krásnych masiek a kostýmov, kultúrneho programu sme sa zapojili aj my deti. Veľmi sme sa tešili a chceli sme sa naň čo najlepšie pripraviť. V spomínaný deň bolo v našom zariadení už od skorého rána rušno. Fašiangovú veselicu otvorili básne, piesne a moderný tanec našich detí. Po nich nasledovala prezentácia karnevalových masiek, vyhodnotenie najzaujímavejších masiek a odovzdanie cien. Tak ako každý rok fašiangové dopoludnie ukončila tanečná veselica, ani teraz tomu nebolo inak
Zimné radovánky

Zimná biela krajina za oknami, kopec snehu vylákala aj nás vonku. Sociálni pracovníci pre nás deti pripravili zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov, bunkrov a guľovačky. Ani zubaté slnko nás neodradilo od našej zábavy. Vyzbrojení teplými rukavicami a s úsmevom na tvári sme sa pustili do „práce“. Výsledkom boli traja snehuliaci, jeden krajší ako druhý. Stavanie bunkrov predčasne ukončila guľovačka, ktorá sa deťom páčila najviac. Nakoniec každý z nás nechal v snehu svoj obraz mávajúceho anjela. Vyštípané líca a mokré oblečenie nás presvedčili o tom, že je čas vrátiť sa do zariadenia, kde nás čakal nielen teplý čaj ale aj chutný obed.