STRAVOVANIE

Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne v priestoroch jedální v jednotlivých pavilónoch. Imobilným prijímateľom je podávaná strava priamo pri lôžku.

Podľa všeobecne platných receptúr sa pripravuje strava racionálna a vzhľadom na zdravotný stav niekoľkým prijímateľom aj strava diabetická, mixovaná alebo šetriaca. Mixovaná strava sa pripravuje osobitným mixovaním každej zložky stravy.

V rámci celodennej stravy sa poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, v prípade diabetickej stravy aj druhá večera.

Príprava stravy sa realizuje na základe jedálneho lístka, ktorý vypracováva vedúca stravovacieho úseku spoločne s nutričným terapeutom a schvaľuje stravovacia komisia v zložení:

  • zástupca prijímateľov sociálnej služby,
  • riaditeľ/ka zariadenia,
  • vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľskej starostlivosti,
  • kuchárka,
  • vedúca stravovacieho úseku.

Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým prijímateľom zariadenia a taktiež v ich zrozumiteľnej forme.