OZNAM: Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu týkajúcej sa ochorenia COVID-19, sprísňovanie podmienok zo strany štátu, je na základe nariadenia Krízového štábu KSK vydaný ZÁKAZ NÁVŠTEV vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s platnosťou od 1.10.2020.

AKTUALITY 2020

 Fašiangová veselica
Veselú zábavu v maskách a škraboškách a samozrejme aj pravé fašiangové pohostenie zažili prijímatelia sociálnych služieb dňa 18. februára 2020 v podobe fašiangovej veselice. Vzájomnou spoluprácou prijímateľov sociálnych služieb a inštruktoriek sociálnej rehabilitácie sme pripravili nielen zábavný kultúrny program, ale aj chutné  fašiangové pohostenie. Po chutnom občerstvení ešte do poobedňajších hodín pokračovala veselica, kde si všetci spoločne zatancovali a rozlúčili sa s prísľubom budúci rok osláviť v podobne veselej nálade, ak nie ešte v lepšej.


Návšteva Zemplínskeho múzea
Dňa 8. februára 2020 absolvovali prijímatelia sociálnych služieb v sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie zaujímavé kultúrne podujatie. Vybrali sa na návštevu znovuotvoreného a zrekonštruovaného Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
V samotnom múzeu nás milo privítala naša sprievodkyňa, ktorá sa nám venovala počas celej prehliadky. Prijímatelia si zo záujmom prezreli interaktívnu výstavu inštalovanú v múzeu - sakrálne obrazy, expozíciu ukážky historického nábytku,  ktorý bol z rôzneho storočia, figuríny v dobovom oblečení inštalované v skupinkách, postávajúce v priestore. So záujmom sme si obzreli zbierku takmer 500 zväzkov starých tlačí a kníh. V závere sme sa pokochali prekrásnymi obrazmi, ktoré namaľoval známy maliar J. T. Mussson, ktorý sa preslávil svojimi juho-zemplínskymi motívmi z mestských trhov, dedín z okolia Michaloviec. Na záver prehliadky sa všetci svojim písmom snažili podpísať v knihe návštev. 


 Detská sv. omša trochu inak...
V mesiaci január sme sa cítili tak trochu výnimočne. Rímskokatolícky pán farár duchovný otec Adrián nás požiadal, aby sme na detskej svätej omši predviedli naše spevácke a hudobné schopnosti. Pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie sme sa tak pripravovali na – pre nás výnimočný deň – detskú svätú omšu pod našim hudobným vedením.
Dňa 29. januára 2020 bol ten deň „D“, keď hudobný priebeh celej bohoslužby a spev sme s nadšením predviedli nielen pánu kaplánovi Adriánovi, ale aj všetkým prítomným veriacim.
Ukázali sme tak, že aj my – „inak obdarení“ sme šikovní, hudobne a spevácky nadaní a vieme s úctou a dôstojnosťou sláviť tajomstvo svätej omše. Bol to pre nás neopakovateľný zážitok...


 Jakubkové dobrodružstvá
Dňa 16. januára 2020 sa prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – Domov sociálnych služieb zúčastnili na divadelnom predstavení divadla Romathan – Jakubkové dobrodružstvá. Na toto divadelné predstavenie sme dostali pozvanie, ktoré sme s radosťou prijali, z HARMÓNIE – Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov.
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce pri príležitosti Roka slovenského divadla pozvalo svetoznáme profesionálne rómske divadlo Romathan z Košíc do Strážskeho. Svojím vystúpením, kvalitnými hereckými výkonmi zaujali všetkých prítomných. Divadelné predstavenie v sebe skĺbilo hudbu, tanec, ale najmä krásny príbeh o pracovitom, dobrosrdečnom a odvážnom chlapcovi Jakubkovi, ktorý túži po nesmiernom šťastí.