UBYTOVANIE

Budova zariadenia pozostáva z troch pavilónov, pavilón A a C  slúži ako ubytovacia časť pre prijímateľov, zahŕňa tiež priestory pre aktivity a jedálne pre prijímateľov sociálnej služby. Pavilón B je  spojovacou budovou medzi pavilónmi A a C, slúži ako hospodársko – administratívna budova.

Izby v zariadení sú rôznorodé. V rámci zachovávania integrity osobnosti a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby, ako aj z dôvodu pozitívnych dopadov reminiscenčnej terapie zariadenie umožňuje, aby prijímateľ sociálnej služby vyjadril svoje požiadavky na úpravu izby, respektíve časti, ktorá mu bude pridelená a umožní sa mu dovybaviť si svoju časť bytovými doplnkami a predmetmi osobného charakteru. Toalety a sprchy pre prijímateľov nie sú súčasťou izieb. Nachádzajú sa však v bezprostrednej blízkosti.

V zariadení sa plne využíva tréningové bývanie pre 7 prijímateľov, kde majú možnosť nácviku samoobslužných činností ako prostriedku prípravy na samostatný život v komunite. Obyvatelia tréningového bytu absolvujú tzv. prípravnú fázu, počas ktorej si osvojujú zručnosti ako sú pranie, žehlenie, varenie, stolovanie, starostlivosť o domácnosť. Prijímatelia v byte majú vytvorené podmienky pre zabezpečenie súkromia, osobnej hygieny, sebaobsluhy, samostatnosti pohybu a rozhodovania, orientácie v priestore, ale tiež nakupovania, organizovania voľného času. Dohľad vykonáva inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktorý je poradcom a snaží sa prijímateľov motivovať a usmerniť tak, aby činnosť zvládli samostatne.