Citát na tento týždeň: „Šťastie v živote tvoria zlomky minút - drobné, rýchlo zabudnuté milodary bozku alebo úsmevu, alebo pochvala zo srdca.“ (Samuel Taylor Coleridge)