Motto týždňa: „Všetci vieme tancovať, ak nájdeme hudbu, ktorú milujeme.“ (Giles Andreae)

VÝROČNÉ SPRÁVY


VÝROČNÁ SPRÁVA 2020


VÝROČNÁ SPRÁVA 2021


VÝROČNÁ SPRÁVA 2022
VÝROČNÁ SPRÁVA 2017


VÝROČNÁ SPRÁVA 2018


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019


VÝROČNÁ SPRÁVA 2014


VÝROČNÁ SPRÁVA 2015


VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
 
 
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011


 VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

 
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013