Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

Fotogaléria - Ubytovacia časť – budova

Fotogaléria - Vnútorné priestory

Sociálna rehabilitácia

Pracovná terapia

Výrobky z našich dielní

Fotogaléria - Zo života klientov