Citát na tento týždeň: „Šťastie v živote tvoria zlomky minút - drobné, rýchlo zabudnuté milodary bozku alebo úsmevu, alebo pochvala zo srdca.“ (Samuel Taylor Coleridge)

Fotogaléria - Exteriér zariadenia

Fotogaléria - Ubytovacia časť – budova

Fotogaléria - Vnútorné priestory

Fotogaléria - Ubytovacia časť – bytový dom Chemik

Sociálna rehabilitácia

Pracovná terapia

Výrobky z našich dielní

Fotogaléria - Zo života klientov