Motto týždňa: “Nech sa v živote deje čokoľvek, buďte k ľuďom dobrí. Byť dobrý k ľuďom je úžasné dedičstvo, ktoré treba za sebou zanechať.” (Taylor Swift)

EVIDENCIA ŽIADATEĽOV O SOCIÁLNU SLUŽBU V LIDWINA – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie evidenciu čakateľov žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

Por.č. Dátum prijatia
žiadosti
Meno    Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
 1.  19.12.2023 Erika P.  Spišská Nová Ves   zaradená do evidencie
 2.  20.12.2023  Veronika H. Michalovce   zaradená do evidencie
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované {02} {2023}