Motto týždňa: „Je len jediná cesta k šťastiu - prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.“ (Epiktétos)

EVIDENCIA ŽIADATEĽOV O SOCIÁLNU SLUŽBU V LIDWINA – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie evidenciu čakateľov žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

Por.č. Dátum prijatia
žiadosti
Meno    Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
 1. 13.12.2022 Daniela Ž. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované {02} {2023}