Citát na tento týždeň: „Šťastie v živote tvoria zlomky minút - drobné, rýchlo zabudnuté milodary bozku alebo úsmevu, alebo pochvala zo srdca.“ (Samuel Taylor Coleridge)

PORADOVNÍK ČAKATEĽOV

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie poradovník čakateľov žiadostí o zabepečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

    P.č          Dátum     
prijatia
žiadosti
       Meno               Okres trvalého pobytu            Stav vybavenia    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované