Motto týždňa: „Keď sa snažíme stať lepšími, než sme, všetko okolo nás sa tiež stáva lepším.“ (Paulo Coelho)

EVIDENCIA ŽIADATEĽOV O SOCIÁLNU SLUŽBU V LIDWINA – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie evidenciu čakateľov žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

Por.č. Dátum prijatia
žiadosti
Meno    Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
 1. 12.9.2022 Adriána Š. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
 2. 13.12.2022 Daniela Ž. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované {02} {2023}