Citát na tento týždeň: „Je stratený každý deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“ (Sebestian Roch Chamfort)

AKTUALITY 2019

Virvar -  Dni bábkového divadla a hier pre rodiny
Obľúbený festival „Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny“ sa tohto roku uskutočnil v  termíne od 6. júna do 9. júna 2019 v krásnom historickom meste Košice. Organizátori tohto podujatia pripravili pre všetkých zúčastnených hostí množstvo divadelných predstavení slovenských i zahraničných umeleckých súborov, hudobný koncert, workshopy, súťaže o ceny, mnoho ďalšieho.
Pozvanie na VII. ročník dostalo, po úspešnom reprezentovaní sa na Moste úsmevov, aj naše zariadenie LIDWINA – Domov sociálnych služieb. Predstavili sme sa v rámci pásma Most Virvarových úsmevov dňa 7. júna 2019, s vystúpením s názvom „Čakaj ma moja milá“. Prijímatelia znovu podali pekný výkon, svoje tanečné schopnosti vyjadrovali s radosťou.
Počas konania divadelných vystúpení sa súbežné konala aj prezentácia výrobkov činnosti jednotlivých zariadení. Výrobky vyrobené v kreatívnych dielňach našimi prijímateľmi za pomoci a asistencie inštruktoriek sociálnej rehabilitácie pre pracovnú terapiu sa prezentovali v stánkoch, ktoré organizátori zabezpečili pre všetky zúčastnené zariadenia.
Celý festival sa niesol v duchu zábavy, spevu, pohybu a úsmevu. Po skončení predstavenia si naši prijímatelia sociálnych služieb ešte vychutnali krátku obhliadku námestia Košíc a Spievajúcej fontány.  


 Medzinárodný deň detí 
Deň 1.6. je sviatkom všetkých detí a takto bolo aj tento rok, keď sa v našom meste konala oslava MDD. Tento zábavný deň pripravili členovia SNS v Mestskom parku Strážske, už po tretíkrát. Samozrejme bol venovaný všetkým deťom.
Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA boli na toto podujatie pozvaní, aby sa prezentovali svojim kultúrnym programom. Predvedený program, ako to už býva zvykom, bol rôznorodý. Nechýbal spev, či tanec na ľudovú nôtu i modernú hudbu. Obecenstvo sledovalo vystúpenie našich prijímateľov s úsmevom na tvári.
Počasie bolo ukážkové, preto si tento deň náležite užili aj naši prijímatelia. Vyskúšali si športové disciplíny, s napätím sledovali výcvik psov, skúmali, ako funguje veľký vojenský ďalekohľad, nasadli do vojenského auta, či vyskúšali vojenské  oblečenie.


Most úsmevov 
Už XVI. ročník festivalu dramatickej tvorivosti prijímateľov domovov sociálnych služieb – MOST ÚSMEVOV sa konal 29. 5. 2019 v JUMBO Centre v Košiciach. Celkovo sa na festivale predstavilo 12 súborov. Návštevníci sa tešili z predstavenia: Orfeus a Euridika, Taliansky muzikál, Pacho - hybský zbojník, Tanečný zemepis, Zimnú rozprávku, Zlatovlásku či Alicu v krajine zázrakov a mnoho ďalších. Celý festival sa niesol v duchu tanca, zábavy, spevu, pohybu a úsmevu, ktorý rozdávali všetci zo svojich sŕdc.
Naše zariadenie sa predstavilo vystúpením pod názvom „Čakaj ma moja milá“. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa na vystúpenie veľmi tešili, aj napriek tréme, ktorú pred vystúpením pociťovali vydali krásny výkon a svoje tanečné schopnosti vyjadrili s radosťou, úsmevom a nadšením. Naším úspechom bol nie len potlesk od prítomných, ale tiež postup na VII. ročník festivalu Virvar, ktorý sa uskutoční dňa 7. 6. 2019 v Košiciach. Pre nás je to veľká pocta. Ďakujeme.


 Strážčanský jarmok 
Strážčanský jarmok každoročne usporadúva mesto Strážske a naši prijímatelia sociálnych služieb sú vždy srdečne pozvaní prezentovať svoje tanečné umenie a šikovnosť. Tento rok túto udalosť mesto Strážske naplánovalo na krásny slnečný deň 17. mája 2019. Spolupráca s mestom je pre našich prijímateľov sociálnych služieb veľmi dôležitá pre udržiavanie sociálnych kontaktov a integrácie do miestnej komunity. Pre XXIII. ročník sme si pripravili tanec na pieseň od Modern Talking „No Face, No Name, No Number“. Krásne oblečenie, podmanivá, chytľavá hudba a vzájomná podpora odstránila všetku trému. Prijímatelia sociálnych služieb predviedli svoj tanec ako skutoční profesionáli. Tanec si  veľmi užívali, rovnako ako aj  potlesk všetkých prítomných. 
Na tomto podujatí sme upriamili pozornosť aj na činnosť a pracovnú kreatívnu schopnosť prijímateľov sociálnych služieb. Rôzne dekoračné a úžitkové predmety, ktoré prijímatelia za podpory pripravujú v kreatívnych dielňach, s hrdosťou prezentovali počas celého dňa. Celá táto akcia sa niesla v príjemnej atmosfére. Podobne ako obyvatelia mesta Strážske aj my sme sa v popoludňajších hodinách zabavili pri vystúpeniach rôznych speváckych skupín. Helenine oči, Ščamba, či vystúpenie Hanky Servickej, potešilo takmer každého.
 

Deň matiek 
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Matka býva zvyčajne v živote človeka tým najdôležitejším človekom na svete. Nie každý z nás má to šťastie, aby mal svoju matku pri sebe, aby ho pohladila po tvári, a povedala milé slová.
Prijímatelia sociálnych služieb vzdali úctu a vďačnosť všetkým mamám kultúrnym program dňa 15.5.2019 pre Klub dôchodcov v Strážskom a dňa 21.5.2019 pre zamestnancov LIDWINA – Domov sociálnych služieb, ktorí okrem iného im odovzdávajú lásku, ktorú nemôžu dostať od svojich matiek. Kultúrny program bol zahájený nádhernými básňami, ktoré prijímatelia sociálnych služieb predniesli s úctou a láskou. Po dojímavých slovách sa svojím spevom predviedol spevácky zbor „Horúce srdcia“, piesňou „Na valale sosna“, pokračovali tanečným príbehom ,,Čakaj ma moja milá...“, ale aj rytmickým tancom v sprievode piesne od Lukáša Adamca. Ukázali nielen svoje tanečné a spevácke schopnosti, ale aj veľké srdcia a vďačnosť za opateru a lásku.  


 Stavanie mája v meste Strážske
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.  Máj staval obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, a ich stavanie bolo rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.
Túto tradíciu udržiava aj mesto Strážske a každý rok pripravuje  pre svojich občanov na Námestí Alexandra Dubčeka stavanie mája. Stavanie mája sa koná v predvečer 1. mája, a to 30. apríla. Na tejto tradičnej udalosti sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS. Do bohatého kultúrneho programu prispeli tancom a spevom piesne „A či tota, či ne tota“.


 Pôstne a veľkonočné obdobie našich prijímateľov
Všetci dobre vieme, že štyridsaťdňové pôstne obdobie a samotné sviatky Veľkej noci sú plné zvykov, ktoré naši prijímatelia každoročne zachovávajú, počnúc výrobou rôznych veľkonočných kraslíc a dekorácií, veľkého upratovania, ale tiež aj prípravou tradičných jedál, veľkonočných obradov, svätenie pásky či oblievačky.
 Veľkonočný koncert – „Pod kríž tvoj stanem“
Deň 14. 4. 2019 bol pre občanov mesta Strážske výnimočný. Spevácky zbor ROZKVET v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána, Gréckokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána a Pravoslávnou cirkevnou obcou v Strážskom pripravili pôstne pásmo slova a hudby, ktoré sa uskutočnilo v troch chrámoch. Veľkonočného koncertu sa zúčastnili aj naši prijímatelia v Rímskokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána, v ktorom sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb. Nezvyčajná hudba a spev umocnená atmosférou a akustikou chrámu bola pre zúčastnených nezvyčajným a neopakovateľným zážitkom. 


 Veľkonočná prezentačno-predajná výstava
Dňa 12. apríla 2019 sa v  priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja konala veľkonočná prezentačno-predajná výstava výrobkov zariadení sociálnych služieb. Zariadenia sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja na tejto výstave prezentovali šikovnosť prijímateľov sociálnych služieb v podobe výrobkov, ktoré vytvorili v dielňach. LIDWINA – Domov sociálnych služieb sa tejto akcie zúčastňuje každoročne, v zastúpení inštruktoriek sociálnej rehabilitácie z dielni pracovní zručností.Opri sa o mňa
Občianske združenie Milan Štefánik organizuje kultúrne benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workshopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku. Dňa 31. 3. 2019 zorganizovalo v poradí už 8. ročník benefičného koncertu „Opri sa o mňa“ v PKO Čierny orol v Prešove.
Tohto roku sme aj my prijali pozvanie na podujatie. Stretli sme úžasných umelcov ako Lukáš Adamec, Samuel Tomeček, Štefan Štec či hudobnú skupina Ščamba a Čerešenky. V úlohe skvelého moderátora sme zažili veselého Romana Pomajba, zapojili sme sa do Zumby či kreatívnych workshopov. 
Občianskemu združeniu Milan Štefánik srdečne ďakujeme nielen za pozvanie, ale aj za skvelé pohostenie a krásne tričká, ktoré sme dostali do daru. Bolo to úžasné nedeľné popoludnie.


Chvíľka poézie - marec mesiac knihy 
,,Knihy sú najtichší a najvernejší priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší učiteľ.“ hovorí Charles Willam Eliot. Rovnako sa hovorí sa, že knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. A je to naozaj tak. Knihy podporujú fantáziu, rozširujú vedomosti a obzory, približujú vzdialené miesta, rozprávajú príbehy, o ktorých by sme inak nevedeli.
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti sme 20. 3. 2019 v spoločenských priestoroch zariadenia pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb a samozrejme aj za ich pomoci kultúrne pásmo „Chvíľka poézie“. Vrátili sme sa do doby 70-80 tých rokov, keď sa pravidelne v Slovenskej televízii vysielala relácia ,,Nedeľná chvíľka poézie“.
Miestnosťou sa šírila omamná vôňa horiacich voňavých sviečok a vôňa teplého čaju. Celkovú atmosféru spríjemňovala upokojujúca a relaxačná hudba, knihy a úžasní ľudia, ktorí sa na tomto podujatí podieľali a zúčastnili. Strávili sme príjemné a dojemné chvíle, započúvali sme sa do krásnych veršov našich básnikov a takto precítili a vnímali umelecký prejav prednášanej básne. Výnimočnosť tejto chvíle bola podčiarknutá aj skutočnosťou, že zamestnankyňa nášho zariadenia obohatila toto kultúrne pásmo aj svojou vlastnú tvorbu – o „Zbierku básni a hudobných prianí", ktoré zložila hlavne z úcty ku všetkým telesne a mentálne postihnutým deťom na celom svete.


 Navštívili nás   
Už ako býva zvykom, tak aj tento rok prišli nás opäť navštíviť žiaci Strednej zdravotnej školy z Humenného, dňa 11.3.2019, ktorým sme v krátkej prezentácii predstavili naše zariadenie. Následne nasledovala samotná prehliadka jednotlivých úsekov. Žiaci mohli vidieť školské poznatky priamo v praxi, vidieť samotný chod života prijímateľov, ale aj sa zapojiť aj do ich obľúbenej aktivity a to je muzikoterapia. Zlatý slávik  
LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske mala aj tohto roku zastúpenie na podujatí „Zlatý slávik“, ktoré 10. marca 2019 zorganizovalo mesto Strážske. Prijímateľka sociálnych služieb Mária, za podpory svojich priateľov zo zariadenia, vystúpila s piesňou „Vydala ma mamka“. Za svoj skvelý výkon zožala od prítomných potlesk a pekné umiestnenie potešilo nielen ju samotnú, ale aj nás všetkých. Aj tento rok sa potvrdilo, že hudba a spev vyčaria úsmev na tvári a spríjemnia deň. Spev všetkých súťažiacich bol excelentný, rozoznieval sa po priestranstve mestského kina a vytvorili neopakovateľnú atmosféru.


 Divadlo Portál opäť u nás 
Už po niekoľký krát Divadlo Portál opäť vyčarilo úsmev na tvári našim prijímateľom sociálnych služieb. Dňa 8. marca 2019 zavítali divadelníci do nášho zariadenia tento krát s rozprávkou „Nebojsa“. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu Mateja za láskou aj strašidlami zároveň, bolo tentokrát ozvláštnené nielen veselými pesničkami, ale aj bábkami. Hovorí sa, že smiech lieči... ak je to tak, tak sme vďaka tomuto predstaveniu zase o niečo zdravší. Zabavili sme sa, zaspievali s hlavným hrdinom Matejom a naučili sa, že je celkom prirodzené sa niekedy báť. Hlavne, ak máme niekoho radi...


 Návšteva spisovateľky Paulíny Sabolovej Jelínkovej 
Dňa 7. 3. 2019 nás navštívila rodáčka zo Strážskeho a známa spisovateľka Paulína Sabolová Jelínková, s ktorou sme strávili vzácne chvíle v rozhovore. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojich knihách, o bohatom a fantazijnom svete, ktorý sa nachádza v knihách a príbehoch. Povzbudila našich prijímateľov sociálnych služieb k tomu, aby čítali a tak obohacovali svoju fantáziu i slovnú zásobu. V závere svojej návštevy nám darovala svoju novú knihu „Čertík Trapko". Srdečne ďakujeme za krásnu knihu, i obohacujúcu návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  


 Fašiangová veselica 
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ Názov tejto známej piesne napovedá, že obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame ,,Fašiangy.“ Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Je to obdobie veselosti, radosti a zábavy. A práve takáto veselá zábava a samozrejme aj pravé fašiangové pohostenie sa udialo aj v našom zariadení dňa 25.2.2019.
Vyzdobení maskami, škraboškami a karnevalovými klobúčikmi, v dobrej nálade sme sa všetci usadili a pozreli si nádherný fašiangový program plný piesní, krásnych rytmických tancov a úžasného bubnovania na djembe bubnoch. 


 Valentínsky ples 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné dňa 14. 2. 2019 organizovalo v poradí už 11. Valentínsky ples v kultúrnom dome v obci Ptičie pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorý bol LIDWINA – Domov sociálnych služieb srdečne pozvaný.
Pre našich prijímateľov to bol prvý ples, ktorého sa zúčastnili a preto sa na túto udalosť náležite aj pripravili. Začalo obdobie výberu vhodných šiat a oblekov, zabezpečenia tanečných topánok či voľby toho naj účesu.
Atmosféra na plese bola úžasná a srdečná. Spoznali sme nové prostredie, nových výnimočných ľudí a zažili príjemnú zábavu. Do tanca nám hrala a o dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Gerock. Bol to skvelý a jedinečný zážitok. Centru sociálnych služieb GARDEN Humenné srdečne ďakujeme za pozvanie, vrelé privítanie a veľkolepo strávený valentínsky deň.


 Fašiangový karneval v CVČ 
Tak ako každý rok aj tento rok pripravilo Centrum voľného času v Strážskom, dňa 13. 2. 2019 Fašiangový karneval pre prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia a prijímateľov sociálnych služieb zo zariadenia Harmonia. Naši prijímatelia sa zúčastnili zábavného dopoludnia v krásnych a pestrofarebných maskách, na ktoré sa náležite pripravovali už niekoľko dní dopredu. Centrum voľného času mal pre zúčastnených pripravený pekný zábavný program, naplnený rôznymi súťažami a zábavou. Naši prijímatelia sa výborne bavili, užili si veľa zábavy a tiež zažili veľa humorných situácií, na ktorých sme sa všetci s chuťou zasmiali. Centru voľného času v Strážskom za zorganizovanie a pozvanie na túto akciu srdečne ďakujeme.  


 Margikus folklorikus - nevšedný svet ľudových tradícií 
Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie, krásu či lásku. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Pre dnešného človeka je svet tradícií tajomný a nepoznaný. So zámerom poodhaliť rúško tajomstva sme sa dňa 17. januára 2019 vybrali do estrádnej sály Mestského kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou.  
S napätím sme sa ponorili do tajov ľudových tradícií. Hneď po usadení na miesta sa nám prihovoril tajomný hlas slovami: "Bola raz jedna krajina, kde žili bosorky a čarodejnice, čo zaklínali a zle robili. Ale žili tu aj ľudia, ktorí verili na povery, zaklínadlá, čary a zo života ich odháňali hudbou, spevom i tancom. Tá krajina sa volala Magikus Folklorikus." Už po týchto úvodných slovách sme mali zimomriavky na tele. Tie nám zostali až do konca predstavenia, počas celej plejády ľudových piesni, tancov porekadiel a zaklínadiel. Bol to nevšedný zážitok. O to viac prekvapivejšie a pre nás inšpiratívne bolo zistenie, že celú túto krásu nacvičil a predviedol detský folklórny súbor CIFROŠKO, pôsobiaci pri ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou