OZNAM: Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu týkajúcej sa ochorenia COVID-19, sprísňovanie podmienok zo strany štátu, je na základe nariadenia Krízového štábu KSK vydaný ZÁKAZ NÁVŠTEV vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s platnosťou od 1.10.2020.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

 
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2020

 
 
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2019

 
 
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2018

 
 
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2017

 
 
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2016