Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

ROZPOČET ZARIADENIA 

 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2024

 
 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2023

 
 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2022

 
     
 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2021

 
     
 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2020

 
     
 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
NA ROK 2019