Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

 

Divadelné predstavenie Zábudlivý čert

Príjemné pondelkové dopoludnie 26. 9. 2011 sme pripravili pre klientov nášho zariadenia a klientov DD a DSS Harmónia v mestskej telocvični v Strážskom v podobe divadelného predstavenia. V podaní Jany Puklušovej sme si pozreli divadelnú rozprávku „Zábudlivý čert“ od Jána Drdu. Dej predstavenia humornou formou vyrozprával príbeh o čertovi, ktorý sa zaľúbil do krásnej dievčiny, a čo všetko sa musel naučiť, aby sa mohol stať človekom. Niektorí z nás sa na začiatku predstavenia čerta veľmi báli, no rýchlo sme zistili, že postava čerta bola viac smiešna ako strašidelná. Veľmi sa nám páčila aj hudba a vtipné dialógy postáv. Tak ako to vo všetkých rozprávkach býva aj v tejto všetko skončilo dobre. S dobrou náladou sme sa vrátili domov, kde sme našim kamarátom rozprávali zážitky z tejto akcie.
MOSTY BEZ BARIÉR 2011

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach a Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku zorganizovali už III. ročník Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí s názvom MOSTY BEZ BARIÉR. Areál SOŠ v Pribeníku bol miestom, kde sa dňa 21. 9. 2011 organizovalo spomínané podujatie. Účastníkmi festivalu boli zariadenia sociálnych služieb, odborné školy a inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je KSK. Vystúpenie Petra Biča so skupinou, módna prehliadka, ukážky remesiel, barmanská šou, kadernícke a kozmetické prezentácie, jazdecká škola, gurmánske špeciality a mnohé iné aktivity tvorili bohatý kultúrny program. Zariadenia sociálnych služieb prezentovali šikovnosť rúk svojich klientov prácami a výrobkami v jednotlivých stánkoch. Spleť vyzdobených stánkov s rozličnými prácami a výrobkami klientov neostala bez povšimnutia všetkých návštevníkov. Aj stánok nášho zariadenia s krásnymi výrobkami potvrdil vynalože né úsilie, trpezlivosť pri práci a taktiež zručnosť rúk našich klientov.
Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách

Nový školský rok 2011/2012 sa v Základnej škole v Strážskom začal okrem iného aj zorganizovaním spoločensko - kultúrneho podujatia pre žiakov prvého stupňa. Na divadelné predstavenie „Prešibaný kocúr v čižmách“ boli pozvaní aj klienti nášho zariadenia. Dňa 6. 9. 2011 sme sa hneď po raňajkách vybrali do školskej telocvične, kde sa spomínané podujatie uskutočnilo. Známu slovenskú rozprávku Pavla Dobšinského „Prešibaný kocúr v čižmách“ nám predstavili herci z Rožňavského Mestského divadla ACTORES. Celé predstavenie sa nieslo v duchu slovenskej folklórnej atmosféry prostredníctvom kostýmov hercov, dekorácie scény a taktiež pesničkami na ľudovú nôtu. Hlavná postava – prešibaný kocúr zabával, ba i rozosmieval svojim tancom a spevom všetkých účastníkov. V dobrej nálade sme sa vrátili domov na chutný obed.
Športové hry zamestnancov zariadení sociálnych služieb o putovný pohár predsedu KSK

V rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach sme sa v dňoch 7.- 8. 9. 2011 zúčastnili V. športových hier zamestnancov zariadení sociálnych služieb o putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Organizátormi celej akcie bolo zariadenie DS a DSS Barca. Na podujatie sme vyslali šiestich zástupcov z radov zamestnancov, ktorých viedla pani riaditeľka, PhDr. Lýdia Bušaničová. Súťažilo sa v piatich originálnych, zábavno-športových disciplínach. Po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov bolo našim cieľom neskončiť na poslednom mieste. Napokon sa stalo to, čo nikto nečakal. My sme to jednoducho VYHRALI a v konkurencii 14 družstiev sme sa minimálne na rok stali držiteľmi putovného pohára. Slávnostne sme ho prevzali z rúk pani Ing. Zuzany Juskovej, vedúcej odboru sociálnych vecí KSK. Teraz nám už len ostáva obhájiť víťazstvo. Výhodou nám môže byť domáca pôda, keďže o rok budeme organizátormi VI. Ročníka športových hier práve my.
Zemplínsky jarmok

V sprievode našich vychovávateliek sme sa vybrali autobusom do Michaloviec, kde sa v dňoch 19. a 20. 8. 2011 konal Zemplínsky jarmok. Už v skorých ranných hodinách bolo na námestí v Michalovciach veľmi rušno o čom svedčila hudba, smiech a veľký počet ľudí. K pravej jarmočnej atmosfére prispeli aj vystupujúce folklórne súbory, rôzne športové podujatia, zábava na kolotočoch a v neposlednom rade aj stánky s ukážkami tradičných remesiel. Nechýbali ani stánky s občerstvením, so sladkými medovníčkami, cukrovou vatou a inými maškrtami. Ani my sme neodolali a kúpili sme si sladké dobroty, prezreli sme si všetky stánky a časť kultúrneho programu. Piatkové dopoludnie strávené na jarmoku nám ubehlo veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už bol čas vrátiť sa s autobusom do Strážskeho.
Danova 2011 – Detský letný tábor

V rekreačnom stredisku FALKO DANOVA sme v dňoch 1.– 3. 8. 2011 pripravili Detský letný tábor. Škola v prírode, turistika, športové aktivity boli hlavným programom tohto športovo – rekreačného pobytu. Krásna príroda Východných Karpát a tiché okolie nám učarovali hneď po príchode do spomínaného strediska. Prostredie areálu nám ponúklo rôznorodé športové využitie prostredníctvom futbalového, volejbalového ihriska, hojdačiek, lanoviek pre deti i dospelých. Bohatý program a turistické chodníčky nasledovali po ubytovaní a dostatočnom oddychu. Prvým bodom programu bola poznávaco-náučná hra „Škola v prírode“ spojená s turistikou. Počas tejto aktivity sme sa oboznámili s okolím, kde sme sa aj naučili základné zásady správania sa v lese. Cestu lesom naspäť nám krátila slovná hra zameraná na spoznávanie stromov, rastlín a zber prírodného materiálu do pracovných dielní. V popoludňajších hodinách nás zamestnalo kreslenie na chodník, hojdačky a preliezačky. Veľkou zábavou bolo p re nás maľovanie na tvár. Večerná diskotéka zavŕšila prvý deň pobytu. Ranná rozcvička odštartovala ďalší deň plný prekvapení. Začali sme táborovou olympiádou, ktorú tvorili nasledujúce športové disciplíny – beh cez prekážky, tanec s balónom, kolky, hádzanie lopty na cieľ, preťahovanie lanom, nafukovanie balónov na čas. Po chutnom obede a popoludňajšom odpočinku nasledovalo vyhodnotenie olympiády. Krásne diplomy a sladké odmeny za športové výkony sme si prevzali z rúk našej pani riaditeľky. Vôňa opečených klobások nás všetkých prilákala k táborovému ohníku, pri ktorom sme si spoločne zaspievali a niektorí aj zatancovali. V tretí a zároveň aj posledný deň nášho výletu sme sa po raňajkách vydali na cestu domov.
Športové popoludnie s kolkármi zo Strážskeho

Veselý smiech, dobrá nálada, športové nadšenie svedčili o tom, že v blízkosti nášho zariadenia, presne na športovom štadióne v Strážskom sa niečo deje. Občianske združenie kolkárov a rekreačných športov v Strážskom pripravilo pre našich klientov športové popoludnie dňa 10. 6. 2011. V nesúťažných športových disciplínách – beh cez prekážky, skok vo vreci, preťahovanie lanom, si mohli svoje sily zmerať nielen tí silnejší, ale aj slabší. Na čele každého družstva stála kapitánka – vychovávateľka, ktorá sprevádzala svoj tím jednotlivými disciplínami. Najzaujímavejším a zároveň novým zážitkom pre naše deti bol tenis a hokej. Loptové hry a futbal ukončili športovú časť popoludnia. Potom nasledovala spoločná opekačka, po ktorej sme boli odmenení sladkou odmenou. Dobrá nálada a úsmev na tvári sme mali aj keď sme sa celí unavení vrátili do zariadenia. Sme veľmi radi, že členovia OZ – kolkárov a rekreačných športov v Strážskom pri svojej činnosti nezabúdajú na našich klientov za čo im od nás patrí veľká vďaka.
Juniáles

Dňa 8. 6. 2011 sa uskutočnil 5. ročník Juniálesu, ktorý bol príjemným ukončením školského roku 2010/2011 a taktiež oslavou MDD. Organizátorom tejto akcie bola Špeciálna základná škola internátna v Michalovciach. Celé podujatie prebiehalo vo vyzdobenej telocvični školy. Pre všetkých školákov boli pripravené nielen jednotlivé stanovišťa, ktoré ponúkali rôzne zábavné hry, ale aj chutné občerstvenie. K pestrému programu Juniáles 2011 prispeli klienti nášho zariadenia – žiaci špeciálnych tried zriadených v našom zariadení krátkym kultúrnym programom „Zatancuj si so mnou Anička“. Stretnutie s našimi „spolužiakmi“ ukončila diskotéka, na ktorej sme sa poriadne vyšantili.
MDD v meste

Mesto Strážske v popoludňajších hodinách pripravilo dňa 1. 6. 2011 akciu s názvom „Veselý deň detí“ pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Všetkých malých i veľkých, zvedavých i menej zvedavých, ktorí sa prišli pozrieť na detské ihrisko vítala dvojica veselých klaunov. Ich úlohou bolo zabávať všetkých účastníkov a zapájať sa spolu s deťmi do hier a atrakcií. Aj naši klienti sa zapojili do súťažných disciplín a zatancovali si na Mini disco show. Najzaujímavejšími činnosťami bolo kreslenie na tvár a šantenie v skákacom kombe. Ukončením tohto podujatia bola detská tombola. Pekné výhry deťom odovzdával primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák. Po návrate do zariadenia sme počuli ako niektorí klienti hovorili, že tento deň si pekne užili.
Deň detí v našom zariadení

Na Medzinárodný deň detí, ktorý oslavujú všetky deti na celom svete dňa 1. 6. 2011, sa tešili aj klienti nášho zariadenia. Mgr. Marianna Plitková, vedúca výchovy v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami, ergoterapeutkami a učiteľkami pripravila pre naše deti netradičné dopoludnie s množstvom hier a prekvapení. Už po raňajkách sme sa všetci zišli na našom ihrisku, kde nás čakali jednotlivé stanovišťa, ktoré sľubovali, že toto dopoludnie sa bude niesť hlavne v športovom duchu. Hneď v úvode sme sa dozvedeli čo bude našou úlohou pri súťažných hrách a tiež, že je pre nás nachystaná nielen sladká odmena, ale aj opekaná klobáska. Pri niektorých športoch sme sa poriadne zapotili, ale mnohé sme zvládli hravo. Neodmysliteľnou súčasťou všetkých nami organizovaných podujatí je hudba a tanec, pri ktorých sa roztancujú všetky zdravé nohy klientov, preto sme ukončili spomínanú akciu detskou diskotékou.
„Doktor Jajbolí“

So svojimi „malými“ kamarátmi z Materskej škôlky sa stretávame často pri rôznych príležitostiach počas celého školského roka. Dňa 31. 5. 2011 sme sa v dopoludňajších hodinách vybrali na návštevu ku škôlkárom. Už od skorého rána sme sa pripravovali, lebo sme im chceli zahrať bábkové divadielko „Doktor Jajbolí“, s ktorým sme sa už prezentovali na viacerých spoločensko – kultúrnych podujatiach s veľkým úspechom. Srdečné privítanie vytvorilo príjemnú atmosféru, v ktorej sme aj odohrali predstavenie. Všetko prebehlo tak ako sme si naplánovali, čomu sme sa veľmi potešili. Ako odmenu si naši kamaráti pre nás spolu s pani učiteľkami pripravili posedenie pri čaji a chutných koláčikoch. Potom sme sa spoločne zahrali s bábkami a hračkami. V dobrej nálade sme sa rozlúčili so škôlkármi a pobrali sme sa do zariadenia, kde nás čakal chutný obed.
MOST ÚSMEVOV 2011

Už ôsmy krát sa dňa 25. 5. 2011 na pôde Miestneho divadla ACTORES v Rožňave stretli malí i veľkí „herci“, z ďaleka i blízka, klienti zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj na Festivale dramatickej tvorivosti klientov DSS s názvom MOST ÚSMEVOV. Spomínané podujatie otvoril podpredseda KSK Ing. Ján Szölös, ktorý hneď v úvode srdečne privítal pozvaných hostí, netrpezlivých divákov a všetkým poprial bohatý kultúrny zážitok. Celý program moderovala Ing. Soňa Kostrábová v postave upratovačky a známa osobnosť Televíznych novín TV Markíza Karol Farkašovský. Tak ako každý rok sa tešíme na toto podujatie, ani tento rok tomu nebolo inak. Pravidelné nacvičovanie textov, príprava kostýmov, výroba kulís a v neposlednom rade výber hudby sa stalo súčasťou nášho denného programu, aby sme boli stopercentne pripravení. Naše zariadenie sme prezentovali bábkovým divadlom „Doktor Jajbolí“, ktoré sme nacvičili pod vedením Mgr. Gabriely Sabovej, Mgr. Tatiany Sabov ej a Bc. Jany Maruščákovej. Veľký potlesk od publika a usmiate tváre divákov, svedčili o našom úspechu. V závere celého spoločensko – kultúrneho podujatia sme boli odmenení darčekovými balíčkami a pamätnou plaketou.
Strážčanský jarmok

V mnohých Slovenských mestách je zvykom tradičným jarmokom oslavovať Dni mesta, ktoré sú spomienkou založenia mesta. V dňoch 13. a 14. mája usporiadalo mesto Strážske už XV. Strážčanský jarmok. Stavanie stánkov, veselá hudba, vôňa pečených klobások, ľudové remeslá, atrakcie pre najmenších, bohatý kultúrny program, to všetko prilákalo na Námestie Alexandra Dubčeka v Strážskom nielen domácich, ale aj návštevníkov z iných miest a obcí. Na spomínanom jarmoku vystúpili rôzne folklórne súbory, deti z MŠ, ZŠ, CVČ, rómsky súbor ASABEN, Adela Banášová s Petrom Modrovským, Otto Weiter, Andrea Fischer a mnohí iní. Aj naši klienti s rytmickým tancom „Zatancuj si so mnou Anička“ prezentovali na spomínanom podujatí naše zariadenie. Náš úspech diváci odmenili dlhým a vrúcnym potleskom, ktorý nám vyčaril úsmev na tvári. Potom sme si spolu s našimi vychovávateľkami prezreli stánky, aby sme zistili čo ponúkajú. Nás najviac zaujali tie, ktoré boli plné cukroviniek. Za odmenu sme si k úpili sladké medovníčky a lízanky. Pred odchodom z jarmoku sme stretli aj známu osobnosť z televízie Adelu Banášovú, ktorá sa s nami rada vyfotila. S príjemnými zážitkami sme sa vrátili domov, aby sme svojim kamarátom mohli porozprávať, čo všetko sme stihli v dnešný deň vidieť a zažiť.

Na začiatok