Citát na tento mesiac: „Sebapoznanie je pre nás väčšinou nepríjemné. Strháva nám z tváre všetky masky a odkrýva, čo v nás je. Ak svoje vlastné slabosti premietame na druhých ľudí, nemôžeme ich rozpoznať u seba.“ (Anselm Osb Grün)

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

   Názov služby

Merná jednotka

Cena v €

   Masáž klasická

30 min. 2,49

   Liečebná telesná výchova

30 min. 2,07

   Vodoliečba v perličkovom bazéne

30 min. 3,87

   Parafín

20 min. 2,17

   Biolampa

10 min. 0,17

   Sprevádzanie klienta
   Zdravotnou sestrou/Opatrovateľkou

1 hod.
1 hod.
4,98
2,92

   Preprava klienta

   OPEL VIVARO

   HYUNDAI i30

Účasť na kultúrnom, športovom

 a inom podujatí 1 km

0,35 €/km

0,36 €/km